Rhaglen Cyfarfodydd 2016-2017 Programme of Meetings
__________________________________________________________

2016-17 meetings venue

Please note that the meetings will be held at the Bethel Chapel, Carnglas Road, Sketty, Swansea. SA2 9BJ. (opposite Carnglas Avenue), on the third Tuesday of each month. They each commence at 7.30 p.m. and are of approximately one-and-a-half hours duration.
Carnglas Road is one-way from Tycoch Square to its junction with Gower Road. Bethel Chapel is near the Gower Road junction.

Nodwch, cynhelir y cyfarfodydd nos yng Nghapel Bethel, Heol Carnglas, Sgeti, Abertawe SA2 9BJ (yn gyferbyn a'r gyffordd gyda Rhodfa Carnglas), ar y trydedd nos Mawrth o bob mis. Maent yn gychwyn am 7:30 y.h. ac yn para am tua un awr a hanner. Stryd unffordd yw Heol Carnglas o Sgwr Tycoch hyd at y gyffordd gyda Heol G?yr. Mae Capel Bethel yn agos i'r gyffordd Heol G?yr.

Tuesday 20 September 2016        Nos Mawrth 20 Medi 2016
A further journey along the Vale of Neath Railway – fifty years’ on.
Robert Davies

Tuesday 18 October 2016       Nos Mawrth 18 Hydref 2016
White Rock: past, present and future.
John Ashley

Tuesday 15 November 2016       Nos Mawrth 15 Tachwedd 2016
The Steel Company of Wales and the story of Britain's post-war reconstruction.
Professor/Yr Athro Louise Miskell

There will be no meeting in December

Tuesday 17 January 2017        Nos Mawrth 17 Ionawr 2017
The Gnoll House and the Mackworths
. Carolyn Wheeler

Tuesday 21 February 2017       Nos Mawrth 21 Chwefror 2017

A Swansea Docks' miscellany.
Ivor Lewis

Tuesday 21 March 2016       Nos Mawrth 21 Mawrth 2017

Annual General Meeting/ Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

This will be followed by a short presentation featuring the NCB in South Wales.
Dilynir hyn gyda chyflwyniad byr sy'n rhoi sylw i'r Bwrdd Glo Cenedlaethol yn Ne Cymru

Tuesday 18 April 2017       Nos Mawrth 18 Ebrill 2017
A post-war walk around Swansea.
Nigel T. Wassell

________________________________________________________________________________

Further details of the Society`s activities, including a printed copy of this programme of evening meetings, may be obtained from the Hon. Secretary,
Gellir cael mwy o wybodaeth am weithgareddau'r Gymdeithas, gan gynnwys y rhaglen hon o gyfarfodydd nos, o'r Ysgrifennydd. Alan Williams,
73, Pastoral Way, Tycoch, Swansea. SA2 9LY.  Telephone (01792) 205068
e-mail: ldr87e@tiscali.co.uk


________________________________________________________________________________